İç Anadolu Şehir Portalı
Şehir ve Kent Rehberi

Sivas Gök Medrese

Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıçarslan’ın oğlu III.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sahip Ata Ali b. Hüseyin tarafından yaptırılan bu eserin sanatsal değeri oldukça yüksektir. Medrese bugün kale olarak bilinen toprak tepenin güneydoğu eteğinde yükselmektedir. 1271 yılına tarihlenen medrese yıpranmışlığına rağmen günümüze sağlam olarak gelmeyi başarabilmiştir. Gök medrese olarak daha çok anılsa da Sahibiye medresesi olarak da adlandırılmaktadır. Medrese Kaluyan el-Konevi tarafından yapılmış olup, bu bilgi kapının yan yüzeylerindeki kitabelerden elde edilmiştir. Bu yapıyla ilgili Evliya Çelebi ‘’Bu eserin mislini yapmak mümkün değil. Diyar-ı İslamda emsaline rastlanmamıştır. Timurlenk’in hayretle temaşa ettiği bu medresenin kapısı kale kapısı kadar sağlamdır. İki katlı yapılmış, 80 oda ihtiva etmiştir. Talebeler kışın alt katlardaki odalarda çalıştıklarından bir müderris, iki sufi 20 talebesi vardır. Mescidin bir imamı, iki müezzini, kütüphanesinde bir hafız-ı kütup, bir kapıcı ve ferraş bulunmakta, mescit kütüphaneden başka bir de fakirler için yemek pişirilen darüziyafesi vardır.’’ diyerek yapı hakkında oldukça bilgi vermektedir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.